Terapia sensoryczna brzmi trochę tajemniczo dopóki nie rozszyfruje się znaczenia tego terminu. Cała nazwa „terapia Si” to terapia integracji sensorycznej. Ale co to oznacza i dlaczego warto zapisać swoje dziecko na taką terapię? To bardzo specjalistyczny zestaw ćwiczeń, zabaw i przeróżnych aktywności, które terapeuta wykonuje razem z dzieckiem w celu uzyskania konkretnych, prawidłowych reakcji sensorycznych. Mówiąc bardziej przyjaznym językiem to terapia, która ma za zadanie poprawić odbiór poprzez kontrolowaną stymulacje, doznawania wrażeń zmysłowych z zewnątrz. A to w późniejszym okresie przekłada się na poprawę funkcjonowania z sferze emocjonalnej i motorycznej czyli wspomaga prawidłowy rozwój. Dziecko, które ma zaburzony odbiór będzie reagowało nieadekwatnie na bodźce zewnętrzne, np. płaczem, strachem a nawet agresją. Może wycofywać się z otoczenia bo dla niego będzie zbyt głośno lub będzie za dużo ruchu. Inna reakcja dziecka to bardzo duża potrzeba kontaktu fizycznego np. wskakiwanie na kogoś, ściskanie, gryzienie, widzimy, że dziecko jest wręcz nadpobudliwe. Dysfunkcje integracji sensorycznej mają duży wpływ na rozwój społeczno-emocjonalny dziecka oraz sam proces uczenia się później w szkole.

Kiedy terapia sensoryczna jest potrzebna?

Często rodzice sami obserwują i zauważają, że dziecko wykazuje nieprawidłowości we właściwym odbieraniu bodźców sensorycznych i ich interpretacji. Reaguje niewłaściwie do sytuacji podczas odbioru i organizacji na poddawane wrażenia zmysłowe. Integracja sensoryczna i jej doskonalenie odbywa się w pniu mózgu. Zakłócenia w dopływie bodźców, ich brak lub niedobór, zaburzają cały proces integracji zmysłowej. Kiedy informacje są niewłaściwie przetwarzane, dziecięcy system nerwowy nieprawidłowo reaguje, co może prowadzić do rozwinięcia się trudności szkolnych, zaburzeń snu, problemów z koncentracją uwagi i innych. Dysfunkcje integracji sensorycznej mają negatywny wpływ na rozwój społeczny i emocjonalny człowieka. Zaburzenia integracji sensorycznej to zaburzenia w układzie nerwowym więc dziecko inaczej odbiera propriocepcję czyli zmysł koordynacji, czucia głębokiego i dotykowego oraz wrażania smakowe, wzrokowe, słuchowe i węchowe. Same narządy zmysłu takie jak słuch czy wzrok funkcjonują prawidłowo. Dzięki terapii integracji sensorycznej dziecko może nauczyć się prawidłowej reakcji tak aby świat w którym żyje był przyjazny i go ciekawił zamiast straszyć i przerażać. Dużą rolę odgrywa w terapii plastyczność neuronalna, czyli zdolność mózgu do zmian i modyfikacji. Ta plastyczność dokonuje się przez całe życie, ale największa jest u młodszych dzieci. Plastyczność mózgu ma zasadnicze znaczenie dla terapii integracji sensorycznej, gdyż zakłada możliwość zmian w obrębie systemu nerwowego pod wpływem kontrolowanego dopływu bodźców sensorycznych. Terapia sensoryczna Ursus – umów się na bezpłatne konsultacje w Centrum Rozwoju dziecka Ursus.

Kiedy najczęściej rozpoznaje się zaburzenia integracji sensorycznej?

Twórczyni metody na podstawie wieloletnich doświadczeń zauważyła, że zaburzenia integracji sensorycznej najczęściej rozpoznaje się w wieku przedszkolnym i szkolnym. Oczywiście przeprowadza się szczegółową diagnozę i dopiero wtedy zostaje podjęta decyzja o poddaniu dziecka tą terapią. Uwzględnia się wiek i potrzeby dziecka. Jest to bardzo istotne, gdyż dzieci mają różne deficyty oraz różny stopień ich nasilenia. Trzeba dostosować stymulacje poszczególnych systemów zmysłowych indywidualnie. Jakie najczęściej występujące schorzenia czy dysfunkcje są także wskazaniem do terapii integracji sensorycznej? Wymienić należy : mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, autyzm, ADHD, problemy z koncentracją, znacznie opóźniony rozwój mowy, zaburzenia koordynacji ruchowo-wzrokowej ( nadmierna lub osłabiona), upośledzenie motoryki małej i dużej oraz podwrażliwość przedsionkowa.

Zanim jednak dziecko zacznie uczęszczać do przedszkola lub szkoły są pewne objawy, które można zaobserwować już u małych dzieci. Podczas pielęgnacji i czynności higienicznych takich jak obcinanie włosów, paznokci, mycie twarzy i zębów, smarowanie kremem, dziecko źle reaguje i nie toleruje tych czynności. Jest niespokojne, płaczliwe, ma kłopoty z zaśnięciem i wyciszeniem się. Może też mieć trudności ze spożywaniem pokarmów i przełykaniem płynów. Przy obserwacji nieco starszych dzieci zauważamy problemy z samodzielnym wykonywaniem czynności takich ubieranie się, zapinanie guzików, częste potykanie i przewracanie się dziecka. Widzimy, że jest emocjonalnie nadwrażliwe, często się obraża, jest nadpobudliwe, trudno się koncentruje albo np. ma problemy z utrzymaniem głowy z pozycji pionowej przez dłuższy czas. Ma problemy z nabywaniem nowych umiejętności, dziwnie trzyma przedmioty codziennego użytku: długopis, łyżkę, grzebień, nie lubi towarzystwa innych osób, dzieci. To oczywiście tylko niektóre objawy i aby zdiagnozować konkretnie przyczynę trzeba udać się do lekarza specjalisty natomiast warto się przyglądać dziecku i bacznie je obserwować.

Terapia sensoryczna Ursus

Umów się na konsultację – zadzwoń 608 088 088

Zajęcia integracji sensorycznej odbywają się z pracowni, która jest profesjonalnie przygotowana i wyposażona w specjalistyczne urządzenia i przedmioty do pracy z integracją sensoryczną, jest odpowiednio doświetlona i spełnia warunki bezpieczeństwa. W takiej sali integracji sensorycznej znajdują się też podwieszki, stelaże, różne huśtawki i trampoliny służące do stymulacji układu przedsionkowego i proprioceptywnego. Pracę z dzieckiem wykonuje się tylko z doświadczonym i specjalnie do przeszkolonym terapeutą Terapeuci integracji sensorycznej wykorzystują mnóstwo różnych pomocy sensorycznych podczas zajęć. Zapewnia to duży poziom zaangażowania i rozwój kreatywności. Zajęcia są bardzo urozmaicone i zależne od rodzaju dysfunkcji ale nie są ani zbyt łatwe ani zbyt trudne. Podczas zabaw i ćwiczeń aktywnie stymuluje się zmysły tak aby mały pacjent mógł zbierać doświadczenia. Stopień trudności poszczególnych ćwiczeń stopniowo wzrasta w miarę jak dziecko robi postępy. Np. dziecko chodzi po sensorycznych jeżykach lub i na innym torze przeszkód albo turla się w beczce. Dotyka różne faktury lub lepi w plastycznej masie. W terapii Si nie ma miejsca na porażki, a każde ćwiczenie powinno kończyć się sukcesem. Dziecko w czasie terapii integracji sensorycznej nigdy się nie nudzi, zamiast tego wspina się, skacze, czołga czyli doskonale się bawi. Atmosfera zabawy sprzyja zaangażowaniu dziecka w aktywności oraz osiąganiu większych i szybszych postępów. Niektórym dzieciom terapeuta pozostawia trochę swobody przy doborze zabaw i ćwiczeń, innym proponuje aktywności specjalnie dla nich wyselekcjonowane. Bardzo często rodzice obserwują zajęcia, uczą się odpowiednich zabaw i ćwiczeń tak aby móc powtarzać to w domu razem z dzieckiem.

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą mieć podłożę genetyczne, być wynikiem przebiegu ciąży i/lub porodu, być wynikiem niewłaściwego dostarczania ilości wrażeń sensorycznych zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia. Efekty pracy z terapią integracji sensorycznej zauważa się bardzo szybko chociaż cały proces trwa zazwyczaj dwa lata. Najszybciej efekty pracy widać w poprawie sprawności fizycznej a potem w sferze emocjonalnej. W trakcie terapii postępy są monitorowane na bieżąco przez prowadzących. Ocenę rezultatów rodzice dokonują również podczas obserwacji codziennej dziecka w domu stwierdzając, że jest spokojniejsze, lepiej zorganizowane, skoncentrowane, bardziej otwarte na kontakty z rówieśnikami. Następnie terapeuta przeprowadza badania kontrolne i testy a wyniki porównuje z normami wiekowymi. Minimalny czas aby zrobić taką rediagnozę to sześć miesięcy. Integracja sensoryczna jest jedną z najnowocześniejszych i skutecznych terapii.

Nasze specjalizacje: