Pedagog wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze, jak również rozpoznaje trudności z nauką uczniów oraz kieruje w razie potrzeby na testy psychologiczne.

Opinions on Teacher

Nie tylko podopieczni, mający problemy z nauką, mogą liczyć na pomoc pedagogów. Ważne jest również wsparcie uczniów wybitnie zdolnych, którzy szukają porady, jak wybrać odpowiedni kierunek dalszej edukacji.

Pedagog pomaga także przeanalizować opinię o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej (dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie psychologiczne).

Do pedagoga można zwrócić się do pedagoga o pomoc w sytuacjach, gdy mają problemy w nauce.
Ważne jest znalezienie źródła takich problemów i udzielenie odpowiedniej pomocy.