Terapia pedagogiczna w Warszawie

Na czym polega terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna w Warszawie wymaga zaangażowania dziecka i terapeuty. Ćwiczenia skupiają się przede wszystkim na rozwinięciu zaburzeń przez stopniowe zwiększanie poziomu trudności. W ramach urozmaicenia zajęć wykonuje się także zadania ogólnorozwojowe. Uczestniczenie w terapii powinno być regularne, aby nie dopuścić do zaniku uzyskanych efektów. Ważnym elementem tego procesu jest także praca dziecka w domu, która pozwala na szybsze osiągnięcie pożądanych umiejętności.

Cele terapii pedagogicznej

Nadrzędnym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego. Szczegółowe cele terapii to: wzmacnianie pozytywne dziecka, dodawanie wiary we własne możliwości, wyrobienie odpowiedniego podejścia do obowiązków szkolnych, systematyczności i odpowiedniej motywacji do pracy, ułatwienie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym, poprzez korygowanie zaburzonych sfer.

W procesie terapii pedagogicznej terapeuta zwraca szczególna uwagę na usprawnianie u dziecka jego percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, sprawności ruchowej zarówno w obrębie motoryki małej – sprawności ręki, jak i motoryki dużej, dotyczącej całego ciała, usprawniania grafomotorycznego, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.

Zalety terapii pedagogicznej w Oxygen Fitness w Warszawie

Dużą korzyścią dla dziecka i jego rozwoju jest to, że terapia pedagogiczna dostosowuje metodę działania do przypadku pacjenta. Systematyczne uczęszczanie na zajęcia terapeutyczne pozwala na poczucie przez dziecko większej pewności siebie i poprawienia się jego samooceny.

Kto i jak często uczestniczy w zajęciach z terapii pedagogicznej?

Zajęcia przewidziane są dla dzieci w wieku szkolnym ze specyficznymi trudnościami w:

  • czytaniu (dysleksja), 
  • opanowaniu kaligraficznego pisma, czytelnego, o niskim poziomie graficznym (dysgrafia), 
  • specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, w szczególności pod względem ortograficznym (dysortografia), 
  • liczeniu i opanowaniu materiału z matematyki (dyskalkulia).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą zajęć rozwojowych dla dzieci!

Centrum Rozwoju Dziecka zapewnia kompleksową opiekę nad Twoim dzieckiem, nasza oferta obejmuje wiele różnorodnych zajęć dla najmłodszych, takich jak: akrobatyka, gimnastyka artystyczna, czy balet dla dzieci w Warszawie.

Kto i jak często uczestniczy w zajęciach z terapii pedagogicznej?

Zajęcia przewidziane są dla dzieci w wieku szkolnym ze specyficznymi trudnościami w:

  • czytaniu (dysleksja), 
  • opanowaniu kaligraficznego pisma, czytelnego, o niskim poziomie graficznym (dysgrafia), 
  • specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, w szczególności pod względem ortograficznym (dysortografia), 
  • liczeniu i opanowaniu materiału z matematyki (dyskalkulia).

 Zapisy: 

+48 608 088 088, kontakt@centrumrozwojudziecka.pl

Pedagog, Terapeuta TUS

Pedagog, Terapeuta TUS, Terapeuta SI