Cennik usług podstawowych Centrum Rozwoju Dziecka

terapia SI
konsultacja wstępna

70,00 zł

diagnoza SI (2 x 1h lub 3 x 1h)

2 x 60’
350,00 zł

3 x 60’
450,00 zł

1 x 60’
150,00 zł
integracja sensoryczna

jednorazowa usługa

pakiet 5 usług

pakiet 10 usług

45’

110,00 zł

600,00 zł *6 x 45′

900,00 zł

60’

130,00 zł

600,00 zł

1100,00 zł

psycholog / logopeda
konsultacja psychologiczna

130,00 zł

terapia psychologiczna

45’
90,00 zł

60’
110,00 zł

logopedia

30’
70,00 zł

 45’
90,00 zł
60’
110,00 zł

wejście jednorazowe

trening grupowy
4 wejścia 60’

trening grupowy
4 wejścia 90’

trening umiejętności społecznych

60,00 zł

210,00 zł

290,00 zł

mindfulness

70 zł

240 zł

klub przyjaźni                                                                  50 zł                                                  4 wejścia 40 min. 170 zł

konsultacja 60 min
120,00 zł

terapia 45 min
80,00 zł

terapia 60 min
100,00 zł
pedagogika, terapia pedagogiczna

konsultacja 60 min
120,00 zł

terapia 45 min
80,00 zł

terapia 60 min
100,00 zł

Karnety dziecięce na zajęcia rozwojowe

1 miesiąc 170 zł*

6 miesięcy
Opłata jednorazowa 840 zł

6 miesięcy
6 rat po 160 zł
w sumie 900 zł

zajęcia 2 x w tygodniu zgodnie z przypisaną grupą

* z wyjątkiem zajęć Szermierki,
Szermierka cena 200 zł miesiąc

Dietetyka dziecięca

konsultacja
190,00 zł

Kontrola
80,00 zł

Dieta 7 dni
200,00 zł

Dieta 14 dni
300,00 zł