Pedagog

Absolwentka studiów podyplomowych „Terapia pedagogiczna z edukacją daltońską 
i elementami systemu M. Montessori”.
Magister nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, w specjalności psychopedagogika kreatywności.
Współpracowała, jako wolontariusz z Uniwersytetem Dzieci. Od kilku lat pracuje z dziećmi 
i młodzieżą prowadząc treningi, warsztaty i animacje.
Ukończyła wiele kursów m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Trening Zastępowania Agresji, Gry i zabawy przeciwko agresji, Zabawy rozwijające umiejętności komunikacyjne dzieci, Trening twórczości, Techniki efektywnego uczenia się, Trening interpersonalny.
Obecnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności w trakcie studiów podyplomowych „Integracja sensoryczna”.