Karolina Kwiatkowska – neurologopeda

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku „Logopedia” Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a także Neurologopedii w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.

Magister nauk humanistycznych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Od kilku lat pracuje z dziećmi z dyslalią, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem, a także prowadząc logorytmikę w publicznym przedszkolu.

Pani Karolina nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zdobywając najnowszą wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach oraz szkoleniach:

  • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza- terapia- masaż/ ProCentrum
  • Związek między integracją sensoryczną a mechanizmami posturalnymi i oralnymi/ Anna Sieradzka
  • Terapia jąkania u dzieci/ Aleksandra Boroń
  • Moje Sylabki- nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną/Elżbieta Ławczys
  • Seplenienie boczne: diagnoza metody korekcji, terapia na przykładzie głosek szeregu szumiącego / Beata Nedwidek
  • Seplenienie międzyzębowe: diagnoza, metody korekcji, terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego / Beata Nedwidek
  • Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna / Beata Nedwidek
  • Metody aktywnego słuchania Batii Strauss w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej