Klub Przyjaźni – co to takiego?

Zajęcia skierowane są dla dzieci nieśmiałych i reagujących czasami lękiem, dla dzieci, które wkraczają w kolejny etap życia, komunikowania się, funkcjonowania, wyrażania emocji i siebie.Dla tak zwanych samotników (kiedy dziecko woli bawić się samo).

Zajęcia mają za zadanie pomóc dzieciom z trudnościami w kontaktach społecznych (słownym, wzrokowym, interakcji w zabawie).

Klub Przyjaźni to zajęcia, których głównym celem jest nabywanie i doskonalenie kompetencji  społecznych. Zajęcia zawierają elementy Treningu Umiejętności Społecznych.
Dzieci podczas zajęć ćwiczą prawidłową komunikację i uczą się współpracy z rówieśnikami.

Poprzez uczestnictwo w zajęciach, dzieci zdobywają możliwość:

– przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej,
– poprawy samooceny,
– rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
– poprawę koncentracji uwagi.

Zajęcia odbywają się w raz w tygodniu grupach 3-5 osobowych.
Terminy zajęć:
PONIEDZIAŁEK
– godz. 17:15 – 45 minut (wiek 3,5-4,5 r.ż.) – prowadzący Małgorzata Muszyńska (zapisy ruszyły)
planowany start – 20.09.2021

e-mail: kontakt@centrumrozwojudziecka.pl

CENNIK