Aleksandra Bolęba – logopeda, terapeuta ręki.

Ukończyła dzienne studia I-go stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna ze specjalizacją Logopedia Szkolna i Dydaktyka Polonistyczna na Uniwersytecie Warszawskim.

Obecnie jest studentką Filologii Polskiego Języka Migowego na Uniwersytecie Warszawskim, niebawem rozpoczyna studia magisterskie z dziedziny logopedii.

Doświadczenie zawodowe zdobywa na codzień w pracy w przedszkolach niepublicznych.
Pracuje zarówno z dziećmi w normie rozwojowej, jak i z dziećmi ze spektrum autyzmu.
Dodatkowe kursy:
Kurs terapii ręki i grafomotoryki (Motoryczni geniusze – Eduka Center); 2021