Metoda ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherborne:

Fenomen metody ruchu rozwijającego opiera się na kreatywnej, prostej i naturalnej zabawie ruchowej. Dzieci podczas ćwiczeń poznają siebie – swoje możliwości oraz ograniczenia, które uczą się przezwyciężać. Nawiązują relację wzrokową i fizyczną z drugim człowiekiem oraz mają okazję poczuć się doskonale w swoim ciele. Zajęcia rozwijają świadomość przestrzeni, rozładowują napięcie, usprawniają koncentrację. Ruch jest

zabawą, która daje przeżycie radości i dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Zajęcia dedykowane są zarówno dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, jak i dla neurotypowych.