Współczesny logopeda uczy nie tylko prawidłowej wymowy, ale również właściwej komunikacji.

Jeżeli zauważyłeś, że Twoje dziecko ma trudności z wymową, czym prędzej wybierzcie się do specjalisty.

Czym wcześniej rozpocznie się terapia, tym jej efekty będą lepsze i szybciej widoczne.
logopeda warszawa

ćwiczenia z logopedą

Terapia logopedyczna poprzedzona jest diagnozą złożoną z wywiadu oraz przeprowadzeniu odpowiednich badań i testów diagnostycznych. Następnie logopeda opracowuje indywidualny program terapii i wspomagania rozwoju.

Kiedy zgłosić się do logopedy?
powyżej 6 miesiąca życia – dziecko nie gaworzy, jest milczące

 • powyżej 12 miesiąca życia – nie pojawiły się sylaby i pojedyncze wyrazy,
 • 3 rok życia – nie artykułuje głosek: p, b, m, p’, b’, m’, f, w, f’, w’, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, k’, g’ ch, t, d, n, l, l’, j, ł ; w mowie pojawia się nosowanie (mówi tak, jak z zatkanym nosem); ma ubogi zasób słownictwa i większość wyrazów, którymi się posługuje, mówi „po swojemu”
 • 4 rok życia – nie potrafi wypowiadać prostych zdań; nie wypowiada głosek s, z, c, dz; buduje tylko proste zdania
 • 5 rok życia – nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż
 • 6 rok życia – ma problemy z rozróżnianiem słuchowym głosek, które podobnie brzmią, np. zamiast bułka czyta i pisze półka, czy zamiast koza czyta i pisze kosa; nie wymawia głoski r, zastępuje ją głoską l

Dziecko, niezależnie od wieku ma problemy z:

 • oddychaniem – właściwym gospodarowaniem powietrzem w czasie wypowiedzi lub podczas oddychania ma otwarte usta
 • połykaniem
 • nieprawidłowo anatomicznie ukształtowanymi elementami aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowo zbudowane: wargi, język, podniebienie, krótkie wędzidełko)
 • wsuwa język między zęby

Logopeda diagnozuje, a następnie zajmuje się leczeniem zaburzeń takich jak:

 • jąkanie,
 • wady wymowy,
 • zaburzenia komunikacji,
 • problemy z karmieniem i połykaniem,
 • dysleksja,
 • trudności w pisaniu i czytaniu,
 • problemy z mową o podłożu neurologicznym,
 • opóźnienie rozwoju mowy itp

Pracuje również z dziećmi:

 • niedosłyszącymi,
 • z zespołem Aspergera,
 • autyzmem,
 • dwujęzycznymi.