Międzynarodowy program Przyjaciele Zippiego adresowany jest do dzieci w wieku 5-9 lat i ma na celu rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych oraz umiejętności radzenia sobie z trudnościami, zmianami i stratami.
Spotkania odbywają się w małych grupach (6 – 9 osób):
CZWARTEK
I. 17:30 – 18:15   45 min. (5 – 6 lat)  – start 21.10.21
II. 18:15 – 19:15   60 min. (7-9 lat) – start 21.10.21
 
Podczas zajęć dzieci nabywają umiejętności, które pomogą im pokonać codzienne trudności i wieść bardziej szczęśliwe życie.
Program uczy:
 • jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • jak uważnie słuchać
 • jak rozwiązywać konflikty
 • jak mówić przepraszam
 • jak pomagać innym
 • jak prosić o pomoc
 • jak adaptować się do nowych sytuacji
 • jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • jak radzić sobie z samotnością, odrzuceniem i prześladowaniem
 • jak radzić sobie ze zmianą i stratą.
Jest to międzynarodowy program, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.
Program był gruntownie badany i ewaluowany w Danii oraz na Litwie. W trakcie sześcioletniego okresu testowania i udoskonalania powstała jego obecna wersja.
Program składa się z sześciu części:
1. Uczucia
2. Komunikacja
3. Nawiązywanie i zrywanie relacji
4. Rozwiązywanie konfliktów
5. Radzenie sobie ze zmianą i stratą
6. Dajemy sobie radę
1. Uczucia
Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać uczucia: smutku, szczęścia, złości, radości, zazdrości i zdenerwowania. Poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia.
2. Komunikacja
W ramach tej części programu dzieci uczą się skutecznej komunikacji: słuchania innych, proszenia o pomoc, mówienia tego, co chcą powiedzieć nawet w niesprzyjających okolicznościach.
3. Przyjaźń
Ta część poświęcona jest przyjaźni. Dzieci uczą się jak nawiązywać i zachowywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.
4. Rozwiązywanie konfliktów
Czwarta część dotyczy rozwiązywania konfliktów, w szczególności problemu prześladowania. Dzieci uczą się, co mogą zrobić w sytuacji, gdy ktoś je prześladuje lub prześladowane są inne dzieci.
5. Radzenie sobie ze zmianą i stratą
Ta część stanowi refleksję nad radzeniem sobie z utratą najbliższych oraz ze zmianami, zarówno wielkimi jak i małymi. W tej części rozmawiamy z dziećmi na temat radzenia sobie z najtrudniejszą zmianą – jaką jest śmierć kogoś bliskiego
6. Dajemy sobie radę
Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się w czasie programu, czyli znajdowania różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, pomagania innym, oraz adaptowania się do nowych sytuacji.
 
O programie:
 
Podstawowe założenie, jakie przyświeca programowi Przyjaciele Zippiego jest bardzo proste- jeśli nauczymy małe dzieci, jak radzić sobie z trudnościami, to w okresie dorastania i dorosłości, powinny lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami.
Program zachęca również dzieci do współpracy i pomagania innym.
 
Jedną z ważnych cech programu jest to, że był tworzony jako program uniwersalny, w przeciwieństwie do innych programów, które koncentrują się na pomocy dzieciom doświadczającym konkretnych problemów lub trudności. Ten program może pomóc wszystkim dzieciom. Zamiast zajmować się problemami osobistymi, promuje zdrowie emocjonalne.
Program Przyjaciele Zippiego nie mówi dzieciom, co mają robić, ani nie mówi: „To rozwiązanie jest dobre a tamto złe”. Natomiast zachęca dzieci do analizowania i zastanawiania się nad sobą i różnymi sposobami rozwiązywania trudności.

Program nie koncentruje się wyłącznie na pomaganiu dzieciom, jak mają radzić sobie z własnymi problemami, ale pokazuje, jak ważne jest rozmawianie z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak ważne jest słuchanie innych, kiedy doświadczają problemów.

 • Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego Przyjaciele Zippiego jest adresowany do dzieci w wieku 5-9 lat i ma na celu rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych oraz umiejętności radzenia sobie z trudnościami, zmianami i stratami.
*Prosimy o wcześniejszy zapis telefoniczny lub mailowy.
**W przypadku nieutworzenia się grupy planowany start zajęć odbędzie się w późniejszym terminie.

 

 

Zajęcia prowadzi psycholog Katarzyna Świerzbińska.

KONTAKT:

Tel. +48 608 088 088
E-mail: kontakt@centrumrozwojudziecka.pl