Nazywam się Anna Mamczur i pracuję jako psycholog. Jestem również pedagogiem oraz trenerem TUS. Zdobywam uprawnienia terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz placówkach oświatowych, gdzie prowadziłam m.in. poradnictwo rodzinne oraz realizowałam warsztaty dla dzieci i rodziców.

Pracowałam również w organizacjach pozarządowych, w których udzielałam wsparcia osobom zwalnianym z jednostek penitencjarnych i zakładów poprawczych oraz ich rodzinom.

Obecnie pracuję jako psycholog szkolny gdzie prowadzę terapię psychologiczną dzieci i młodzieży oraz zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze a także udzielam konsultacji rodzicom i nauczycielom.

Ukończyłam Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną na kierunku psychologia kliniczna i psychoterapia oraz Wyższą Szkołę Pedagogiki Resocjalizacyjnej na kierunku pedagogika resocjalizacyjna.

W czasie zdobywania kwalifikacji jako psycholog ukończyłam również następujące kursy i szkolenia:

 • Depresja poporodowa i strata dziecka w terapeutycznej pracy z kobietami
 • Wsparcie psychologiczne pacjenta onkologicznego oraz jego bliskich
 • Pacjent z doświadczeniem traumy z dzieciństwa
 • Szkoła Konsultacji dla Psychologów
 • Jak pracować z osobami po poronieniu i okołoporodowej stracie dziecka
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole
 • Zaparcia nawykowe i moczenie
 • Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat
 • Zaburzenia neurorozwojowe
 • Postępowanie z uczniami sprawiającymi
  trudności wychowawcze
 • Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami uwagi
 • Trening regulacji emocji
 • Terapia schematów
 • Zastosowanie neuroedukacji w praktyce szkolnej
 • Radzenie sobie z trudnym zachowaniem uczniów
 • Dziecko w rodzinie, w której występuje przemoc
 • Diagnoza sytuacji rodziny

Pracuję w duchu Rodzicielstwa Bliskości oraz Porozumieniu bez Przemocy. Natomiast prywatnie jestem mamą 4 – letniego Kamila, miłośniczką zwierząt, literatury i sztuki