Co jeżeli zachowania u Twojego dziecka są nieprawidłowe?

Dla kogo jest TUS?
Dla dzieci mających trudności w kontaktach społecznych (słowny, wzrokowy, interakcja w zabawie).
Dla tak zwanych samotników (kiedy dziecko woli bawić się samo).
Dla dzieci nieśmiałych i reagujących lękiem.
Dla dzieci które wkracza w kolejny etap życia, komunikowania się ,funkcjonowania, wyrażania emocji i siebie.
Dla dzieci nie potrafiących odczuwać intencję i uczucia innych osób.
Dla dzieci okazujących nadmierną agresję i wpadających w histerię lub nie potrafiących radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi.
Dla dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD.

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia, których głównym celem jest nabywanie i doskonalenie kompetencji  społecznych.
Dzieci podczas zajęć ćwiczą prawidłową komunikację, nabywają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uczą się współpracy z rówieśnikami.

Na czym polega metoda?

Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina wg R. Emmena i M. Plasmeijer’a oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego jest to forma regularnego treningu grupowego. Głównymi celami programu są:
– poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych,
– zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych,
– zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych,
– zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

Dzieci zdobywają możliwość:
– rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
– przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
– poprawę koncentracji uwagi,
– pohamowania spontanicznych reakcji,
– przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej,
– poprawy samooceny.

Za pomocą jakich narzędzi uczymy się na zajęciach?

Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych kompetencji.
Możliwości uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od trenera, ale też od innych uczestników treningu.
Przeniesienia – generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania domowe.

Co ćwiczymy na TUS-ie?

Umiejętności: zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów. Dzieci biorące udział w Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia odbywają się w raz w tygodniu grupach 4-6 osobowych.
Terminy zajęć:
TUS ( 4,5 – 5,5 lat ) 50 min. PONIEDZIAŁEK 16:30 ( start 11.09.2023 – można dołączyć)
TUS ( 5 – 6 lat ) 50 min. PONIEDZIAŁEK 17:30 (start 11.09.2023 – można dołączyć)
TUS ( 7 – 9 lat )  50 min. PONIEDZIAŁEK 18:30 (start 11.09.2023 – można dołączyć)
TUS ( 5 – 6 lat) 50 min. CZWARTEK 17:30 (start 11.09.2023 – można dołączyć)
TUS ( 7 – 9 lat ) 50 min. CZWARTEK 18:30 (zbieramy zapisy )
TUS ( 10 – 14 lat ) 50 min. CZWARTEK 19:30  (zbieramy zapisy)

Kontakt i rezerwacja wizyty:

tel.: +48 608 088 088

e-mail: kontakt@centrumrozwojudziecka.pl

CENNIK