Magda Orłowska – muzykoterapeutka

Ukończyła studia wyższe I stopnia na kierunku muzykoterapia na Akademii Muzycznej im. Krystyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Fascynuje się terapią poprzez dźwięki, ruch oraz śpiew, którą stale zgłębia i wykorzystuje w pracy oraz na co dzień w życiu prywatnym.

Dąży do odkrycia indywidualnej ekspresji każdego ze swoich podopiecznych. Pracuje zarówno z dziećmi w normie rozwojowej, jak i z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Przed każdymi zajęciami sumiennie przygotowuje program, który jest dopasowany do indywidualnych potrzeb dziecka i zapewnia mu stały rozwój.

Uśmiech dziecka i rodziców to jej priorytet, który motywuje do dalszych działań.

Pozostałe kursy:

Choreoterapia – metoda odreagowania napięć psychoruchowych

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Muzykoterapia w edukacji dziecka – aktywna metoda pracy indywidualnej lub grupowej

Dziecko w ruchu – metoda choreoterapii w edukacji, wspomaganiu i terapii dziecka

Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss w edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej

Metoda Carla Orffa w umuzykalnianiu dzieci. Warsztat inspiracji muzyczno-ruchowych

Animacje taneczne w pracy z dziećmi