Nieśmiałość jest zjawiskiem często obserwowanym przez rodziców i nauczycieli w warunkach szkolnych jak i pozaszkolnych. Charakteryzuje się wycofaniem społecznym, zahamowaniem w nawiązywaniu relacji interpersonalnych. Dzieci nieśmiałe mają trudności w prezentowaniu siebie i swojej wiedzy na forum klasy, niechętnie przejmują inicjatywę oraz angażują się w nowe działania. Wypowiadają się cichym tonem głosu oraz mogą prezentować postawę uległą wobec rówieśników i dorosłych. Nieśmiałość może stanowić istotną barierę przed osiąganiem sukcesów, wykorzystywaniem własnego potencjału przez dziecko, a co za tym idzie budowaniem pozytywnego obrazu siebie i świata.

Zajęcia „Jestem dzielny!”  stwarzają dziecku możliwość nauki odpowiednich wzorców zachowań, wiary we własne możliwości, w poczuciu bezpieczeństwa bez lęku przed negatywną oceną płynącą z otoczenia. Poprzez redukcję napięcia w ciele, budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby, ukazanie istotności podejmowanych działań uczymy dzieci prezentowania postaw, które pomogą im lepiej radzić sobie z napotykanymi trudnościami szkolnymi, a w późniejszym czasie umożliwią wykorzystanie własnych predyspozycji, by z pewnością siebie wkroczyć na wymarzoną ścieżkę zawodową.

Zajęcia odbywają się w małych grupach:
WTOREK
– 16:30-17:15 (7-9 lat)
start 05.10.21
*Prosimy o wcześniejszy zapis telefoniczny lub mailowy.
**W przypadku nieutworzenia się grupy planowany start zajęć odbędzie się w późniejszym terminie.

 

KONTAKT:
Tel. +48 608 088 088
E-mail: kontakt@centrumrozwojudziecka.pl

Logopeda Aleksandra Bolęba