Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna dotyczy tego, w jaki sposób nasz mózg otrzymuje i przetwarza informacje sensoryczne, abyśmy mogli robić rzeczy, które powinniśmy wykonywać w naszym codziennym życiu. Istnieje teoria integracji sensorycznej i podejście terapeutyczne oparte na tej teorii.

Teoria integracji sensorycznej

Nasze rozumienie integracji sensorycznej zostało początkowo opracowane pod koniec lat 60. i 70. przez Jean Ayresa, terapeuty zajęciowego i psychologa ze zrozumieniem neurologii, pracującego w USA. Jean Ayres była zainteresowana wyjaśnieniem, w jaki sposób trudności z otrzymywaniem i przetwarzaniem informacji sensorycznych od ciała i otoczenia mogą wiązać się z trudnościami w szkole lub wykorzystywaniem własnego ciała do angażowania się w codziennym życiu.

Różne części naszego ciała, które otrzymują informacje zmysłowe z naszego otoczenia (takie jak nasza skóra, oczy i uszy) wysyłają tę informację do naszego mózgu. Nasz mózg interpretuje otrzymywane informacje, porównuje je z innymi pojawiającymi się informacjami oraz informacjami przechowywanymi w naszej pamięci, a następnie mózg wykorzystuje te wszystkie informacje, aby pomóc nam reagować na nasze środowisko. Dlatego integracja sensoryczna jest ważna we wszystkich rzeczach, które musimy zrobić (takich jak ubieranie się, jedzenie, kontakty towarzyskie, nauka i praca).

Dla większości z nas rozwój integracji sensorycznej ma miejsce, gdy jesteśmy młodzi jako część naszego normalnego rozwoju oraz w rzeczach, które robimy, na przykład toczenia, raczkowania, chodzenia i zabawy; dla innych integracja sensoryczna jest słabiej rozwinięta – patrz problemy z integracją sensoryczną.

Jean Ayres opracował teorię na temat tego, co dzieje się, gdy integracja sensoryczna nie rozwija się dobrze, opracowała sposób oceny tych trudności i sposobu ich leczenia. Prowadziła badania, aby dalej rozwijać i rozumieć integrację sensoryczną i leczyła wiele dzieci z trudnościami związanymi z integracją sensoryczną. Od tego czasu wielu terapeutów zajęciowych kontynuowało swoją pracę. Dzięki nowym technikom obrazowania mózgu, wiele z postulowanych przez Ayres jest wspieranych.

W integracji sensorycznej interesują nas wszystkie 8 zmysłów!

5 zmysłów podstawowych:

– dotyk
– wzrok
– słuch
– węch
– smak

oraz 3 doświadczenia zmysłowe:

– ruch (Propriocepcja)

Nasze mięśnie i stawy mają małe receptory czuciowe, które mówią naszemu mózgowi, gdzie są nasze części ciała. Kiedy wkładasz łyżkę do ust, nie musisz patrzeć na łyżeczkę, aby zobaczyć, gdzie to jest, lub poczuć, że twoje usta wiedzą, gdzie umieścić łyżkę; wiesz, gdzie jest twoja ręka w stosunku do twoich ust. To w dużej mierze twoje receptory proprioceptywne podają ci te informacje.

Twój mózg używa tych informacji do planowania ruchów, abyś mógł koordynować swoje ciało.

– świadomość ciała (Interocepcja)

Interocepcja: jest to całkiem nowy obszar do dyskusji w integracji sensorycznej; Interocepcja jest tym, w jaki sposób nasze ciało mówi naszemu mózgowi o tym, co dzieje się w naszym ciele, kiedy jesteśmy głodni lub czujemy się pełni, gdy serce bije szybko lub gdy mamy wrażenie, że motyle są w żołądku.

Jean Ayres był szczególnie zainteresowany interakcją między rozwojem przedsionka, propriocepcją, dotykiem, wzrokiem i słyszeniem. Uważała je za ważne dla wspierania naszej zdolności do korzystania z naszego ciała, koncentracji, rozwijania poczucia własnej wartości i pewności siebie, a także umiejętności samokontroli i umiejętności akademickich.

– przyciąganie grawitacyjne

W naszym uchu wewnętrznym mamy małe, wypełnione płynem kanały, płyn w tych kanałach porusza się za każdym razem, gdy poruszamy głową. Receptory w tych kanałach podnoszą kierunek ruchu i wysyłają tę informację do naszego mózgu. Więc wiemy, czy poruszamy się do przodu, do tyłu, z boku na bok, przechylając głowę, obracając się lub poruszając się w górę iw dół.

Po raz kolejny mózg wykorzystuje te informacje, aby zaplanować ruchy i pomóc nam utrzymać równowagę.