Terapia pedagogiczna jest specjalistycznym działaniem mającym na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się.

Oddziaływania te są ukierunkowane na usprawnianie zaburzonych funkcji, np. percepcja wzrokowa czy słuchowa, z drugiej strony wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się, tak aby wspierały zaburzone funkcje.Prowadzę zajęcia dla:

  • Dzieci z grupy ryzyka dysleksji
  • Dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia)
  • Dzieci mających problemy z ortografią (dysortografia)
  • Dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia)
  • Dzieci, które chcą nadrobić zaległości w szkole podstawowej
  • Dzieci, które potrzebują pomocy i nadzoru przy wykonywaniu zadań domowych

Dzieci młodsze, w wieku przedszkolnym, zapraszamy na zajęcia pedagogiczne stymulujące rozwój poznawczy i przygotowujące do nauki czytania i pisania.