poradnia, dobry psycholog dziecięcy,polecana terapia dla dziecka

Psycholog dzieci i młodzieży

to specjalista, który pracuje zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i rodzinami.

Podczas pierwszej konsultacji psycholog przeprowadza wywiad z rodzicami dotyczący sytuacji dziecka i jego funkcjonowania. Na kolejną wizytę rodzic przychodzi razem z dzieckiem. Podczas wizyty psycholog obserwuje zachowania oraz wskazane przez rodziców trudności. Następnie omawia spostrzeżenia oraz przekazuje informację  dotyczące ewentualnej terapii.

Psycholog dzieci i młodzieży służy również pomocą w sprawach wychowawczych, udziela porad rodzicom, których dzieci przejawiają zachowania trudne.

Skorzystaj z wizyty u psychologa dzieci i młodzieży jeśli:

 • coś niepokoi cię w zachowaniu dziecka
 • twoje dziecko rozwija się nietypowo, inaczej niż jego rówieśnicy
 • ma trudności w szkole zarówno emocjonalnie jak i edukacyjne
 • przejawia trudności w adaptacji
 • ma niską samoocenę
 • znajduje się w momencie kryzysowym np. Rozwód rodziców


Wykonujemy również diagnozy:

  • rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego na różnych etapach rozwoju dziecka
  • określenie mocnych i słabych stron dziecka
  • diagnoza możliwości intelektualnych oraz ewentualnych przyczyn trudności w nauce
  • wczesne wykrywanie ryzyka dysleksji
  • diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży

Trening Umiejętności Społecznych [czytaj więcej]