psycholog, oligofrenopedagog, specjalista wczesnej interwencjiPsycholog, Oligofrenopedagog, Specjalista wczesnej interwencji

Ukończyłam dzienne stacjonarne studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Dodatkowo swoją wiedzę zdobywałam i rozwijałam w ramach studiów podyplomowych z zakresu Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Ukończyłam również Kurs kwalifikacyjny dla  czynnych zawodowo nauczycieli, a także studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Ateneum w Gdańsku.

Posiadam umiejętności związane z pracą kliniczną z dziećmi nietypowo rozwijającymi się
w różnym wieku od niemowlaka po dorosłych z Autyzmem, CZR, Zespołem Aspergera, ADHD, Zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkimi umiarkowanym oraz z dziećmi z trudnościami wychowawczymi.
Wspieram dzieci z problemami w radzeniu sobie z emocjami, nieśmiałe odczuwające lęk, prezentujące niską samoocenę, bądź znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej np. rozwód rodziców.

W pracy z dziećmi ufam podejściu neurorozwojowemu, behawioralnemu i poznawczo-behawioralnemu.

Celem nadrzędnym w pracy z dzieckiem jest rozwój pacjenta i zbudowanie z nim należytej relacji.
Proponuję zabawy, w których pozwalam dzieciom na radość i kreatywność opierając to jednocześnie na rzetelnej, udokumentowanej naukowo wiedzy teoretycznej.